brandskyddsfärg

Vi distribuerar Jotuns brandskyddsprodukter som kännetecknas av tunnfilmsbeläggningar med svällande egenskaper för att skydda stålkon-struktioner i händelse av brand. Fin finish som attraherar både beställare och arkitekter.

Steelmasterserien omfattar både vatten- och lösningsmedelsburna produkter. Brandskyddet klarar påfrestningar från 30 minuter upp till 180 minuter.

Gemensamt för alla Steelmasterprodukter är att de är användarvänliga samt certifierade och CE-godkända för att möta upp gällande standarder i Sverige och Europa.

Det är mycket viktigt att tidigt i projektfasen få fram så mycket information om vilka kritiska ståltemperaturer/lastutnyttjande-grader som gäller för konstruktionen.

Jotun har ett world wide team som endast fokuserar på beräkningar/mängdåtgång för brandskyddsprojekt så det är viktigt att konstruktionsritningar är med från början för att ni ska lyckas med era projekt. Kontakta oss för alla typer av brandskyddsprojekt.