Swepa växer!

Vi välkomnar Peter Nilsson som medarbetare på Swepas, med lång och gedigen erfarenhet blir han en stor tillgång i vår organisation.